top of page
  • תמונת הסופר/תMoran Harel

מינוי אפוטרופוס ליתומי חרבות ברזל

8 ילדים קטינים, יתומים, הותירה המלחמה.

הלב נשבר.

ילדים רכים אשר לא יכירו את הוריהם.

ובאמצעי התקשורת נעשו זה מכבר

מס' הצהרות ע"י אנשים שונים

אשר גילו ענין וביקשו לאמץ את הקטינים

היתומים או לכל הפחות לשמש

להם משפחות אומנה עד אשר

יתבהר מצבם המשפטי.

במצב בו ההורים עוברים יחד לעולם הבא

ומשאירים אחריהם ילדים קטינים

ובמידה ולא השאירו צוואה

אחריהם, המתייחסת לסיטואציה זו,

לא ידוע מה רצון ההורים.

מבחינה משפטית, האפוטרופסיים הטבעיים של כל ילד

הם ההורים שלו. כאשר אחד ההורים נפטר,

המשמורת על הקטינים, עוברת במלואה

לידי ההורה השני וזה לא משנה האם ההורים היו נשואים,

גרושים או פרודים.

בהיעדר אפוטרופוסים לקטינים,

רשויות הרווחה ובית המשפט לענייני משפחה,

ממנים לילדים אפוטרופוס זמני ולאחר מכן קבוע.

בראש סדר העדיפות,

כמינוי אפוטרופוס לקטינים תהיה המשפחה

הקרובה במידה והיא מעוניינת ומסוגלת לכך,

אשר תדאג להם ותטפל בהם.

אין ספק,כי טובת הקטינים

היא לגדול בסביבת המשפחה הקרובה,

סבא וסבתא, דודים, בני דודים,

כל אפשרות מבורכת והכל בתנאי שיש מסוגלות לכך.

בעת כתיבת צוואה, ציינו מי אתם מעוניינים

שיטפל בילדים הקטינים במקרה של מוות של שני ההורים

והקפידו שהניסוח יהיה ברור וחד משמעי.

יש לודא עם האפוטרופוס העתידי,

כי הוא מקבל עליו את תפקידו

בטרם תציינו את שמו בצוואתכם.

אני ממליצה גם להתייחס לאפוטרופוס חלופי במידה והראשון,

לא יוכל או לא יהיה מעונין לשמש כאפוטרופוס לקטינים.

חשוב מאד לדעת שתוכן הצוואה

בנושא האפוטרופסות על הקטינים,

אינו מחייב כי רצונכם בהקשר הילדים ימומש,

ההחלטה הסופית בנושא תיעשה על ידי רשויות הרווחה

ובית המשפט, כאשר טובת הקטינים הינה מעל כל.

ככל שהצוואה שלכם תהיה מנומקת ומפורטת יותר,

רוב הסיכויים שהיא תאומץ על ידי בית המשפט.

במידה ותורו באמצעות הצוואה שהאדם אותו

אתם מעוניינים למנות כאפוטרופוס על הקטינים,

יקבל לידיו גם את הרכוש השייך לקטינים וימונה כאחראי

על הרכוש והכסף שלהם עד שהם יגיעו לבגרות

(אפשר ומומלץ להשאיר הוראות גם בענין זה),

תגדילו את הסיכוי שביהמ"ש והרשויות יתחשבו ברצונכם

מאחר וההחלטה הזאת מחזקת את רצונכם.

מטרת כל האמור הוא להבטיח כי רצונכם יקוים במלואו

וכן למנוע מבני המשפחה המורחבת להתנגד

לכל החלטה שהיא ולהיגרר למאבק משפטי ממושך,

מאחר ורצונכם נכתב במפורש בצוואה.

נושא האפוטרופסות קריטי עבור אמהות חד הוריות

ובמצב בו אין אפוטרופוס טבעי נוסף לילד הקטין.

במשפחות של זוגות חד מיניים,

ההורה הביולוגי נחשב לאפוטרופוס מבחינה משפטית

ואם קורה לו משהו, ההורה השני עלול למצוא את עצמו חסר

יכולת לקבל כל החלטה בכל הנוגע לילדים הקטינים.

עריכת צוואה מפורטת יכולה למנוע במקרה זה,

התנהלות משפטית מייגעת ומיותרת.


Comments


green_WhiteLogo (1).png
bottom of page