top of page
  • תמונת הסופר/תMoran Harel

צוואה וידועים בציבור או מי שמצוי בהליך גירושין

ידועים בציבור מהווים סוגיה סבוכה מאחר ואין להם מעמד של זוג נשוי רשמית. לעיתים, ידוע בציבור עלול למצוא את עצמו חסר כל, מאחר שאין לו מעמד לפי חוק הירושה. ידוע בציבור לא יזכה לחלק המיועד לבן או לבת זוג, המוכרים כקרוב משפחה על פי חוק. כך, אדם שהידועה שלו בציבור נפטרה עלול למצוא עצמו חסר כל וילדיה מנישואין קודמים יקבלו את כל ירושתה.

את כל התחומים האלה ניתן להסדיר בצוואה ולקבוע במדויק מי יהיו היורשים ואילו חלקים בעיזבון יקבל כל אחד מהם. מומלץ גם למי שנכנסים להליך גירושין, לערוך צוואה. זאת, משום שכל עוד השניים נמצאים בהליך גירושין ולא אושר להם גט, הם עדיין נחשבים נשואים. כך, אם אחד הצדדים חלילה ילך לעולמו לפני שהסתיים הליך הגירושין, הצד השני יירש אותו כדין, סביר להניח שבניגוד לרצון המנוח. צוואה יכולה להבטיח כי הדבר לא יקרה.2 צפיות0 תגובות

コメント


green_WhiteLogo (1).png
bottom of page