top of page

ייפוי כוח מתמשך

בדרך כלל אנחנו נמנעים מלחשוב על כך אבל כל אחד מאיתנו עלול לאבד ביום מן הימים את צלילות דעתו.
ניתן ורצוי להיערך לכך, לאפשר לאנשים להסדיר מבעוד מועד את העניינים האישיים וענייני הרכוש שלהם.
על מנת לבצע הסדר זה, נולד מנגנון חדש יחסית, המכונה ייפוי כוח מתמשך.
תיקון חקיקה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר לנו לקבוע כיצד יתנהלו חיינו, אם חלילה לא נהיה כשירים בעתיד לקבל החלטות בענייני רכושנו וגופנו. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם לדאוג לזכויותיו כאשר לא יהיה מסוגל עוד לדאוג להן בעצמו.
ניתן לערוך ייפוי כוח זה רק אצל עורך דין אשר הוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.אילו נושאים ניתן להסדיר במסגרת ייפוי כוח מתמשך?
נושאים הקשורים לטיפול בעניינכם הבריאותיים, הכספיים, הרכושיים, ניהול הרכוש, איפה תרצו לגור, האם תרצו להישאר בבית או להתגורר במקום אחר. ניתן לקבוע בייפוי הכוח הוראות ספציפיות - האם תרצו להעניק מתנות לילדים או לנכדים, מתי ובאיזה היקף, האם להשכיר נכסים שלכם, מה לעשות עם הרכב שלכם, כל כמה זמן ללכת למספרה, לתאטרון, לתרום לעמותות, להביא אליכם הביתה עובדת זרה, לבנות לה מקלחת נפרדת וכל הוראה אשר תמצאו לנכון להכניס, השליטה בידיכם.מומלץ למנות מספר מיופי כוח וזאת על מנת להבטיח כי אם אחד לא יוכל למלא את תפקידו, האחר ימלא וגם על מנת שיוכלו לבקר ולאזן אחד את השני. ניתן גם לקבוע שמיופה כוח אחד ידאג לבריאות והשני לרכוש.

אני מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ניתן להגיע למשרד וניתן לתאם הגעה אליכם. 

אשמח לעמוד לשרותכם. 

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page