top of page

הסכם שלום בית 

כאשר יחסיהם של בני זוג נמצאים במשבר משמעותי אך הם אינם בטוחים אם ברצונם להתגרש, עריכת הסכם שלום בית לחילופין גירושין מהווה פתרון אידיאלי לסיטואציה שכזו.

מדובר בהסכם המורכב משני חלקים כאשר חלקו הראשון עוסק בשלום הבית ביניהם במסגרתו מגדירים אלו פעולות יבצעו בני הזוג במטרה לשקם את הקשר ביניהם ולמשך איזו תקופה. לרוב תהיה התחייבות של הצדדים לפנות לטיפול זוגי, בנוסף, תהיה התייחסות להתנהלות הכלכלית בתקופת שלום הבית שהוגדרה, לדוגמא  שימוש בחשבון המשותף אם קיים וכן מה יעלה בגורל הרכוש והכספים אשר נצברו בתקופה זו במידה ונצברו, אם שלום הבית לא יצלח. חלקו השני של ההסכם, מתייחס למצב של גירושין ומהווה הסכם גירושין בין הצדדים, אשר ייכנס לתוקפו היה ובני הזוג או מי מהם יגיע למסקנה כי ברצונו להיפרד.

היתרון של הסכם זה הוא, לאפשר ניסיון אמיתי וכנה לשיקום הקשר כאשר במידה וניסיון זה לא יצלח, הסכם זה הופך להסכם גירושין וניתן להפעיל בדרך כלל ללא צורך בפניה נוספת לערכאות שיפוטיות.

במידה קשר הנישואין שלכם במשבר אך אתם עדיין רואים סיכוי לשקמו, מוזמנים לפנות אלי באהבה ואנסח עבורכם הסכם שלום בית לחילופין גירושין, אשר יאפשר לכם מחד לתת הזדמנות אמיתית לזוגיות שלכם ומאידך, אם תחליטו בסופו של יום להתגרש, יהיה כבר בידיכם הסכם גירושין. אני כאן בשבילכם.

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page