top of page

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא האמצעי המומלץ להסדרת סיום חיי הזוגיות בתהליך הגירושין. מניסיון של 20 שנה בהם אני עוסקת בענייני משפחה בלבד,  חתימה על הסכם גירושין, היא ללא ספק הדרך המשפטית המיטבית לניהול הליך גירושין. 

כיום מחויבים בני הזוג לפנות להליך גישור בטרם פתיחת הליכים משפטיים וכך, מוסדרים תוך הסכמה הדדית, העניינים השונים העולים מן הפרידה והליך הגירושין מסתיים במינימום זמן עלויות משפטיות.

הסכם גירושין, ככל חוזה משפטי אחר, צריך להיות מותאם באופן ספציפי לנסיבות המקרה. אולם, ניתן להצביע על שלושה סעיפים מרכזיים, אשר מופיעים בדרך כלל בהסכמי גירושין: חלוקת רכוש,זמני שהות ומזונות קטינים.

 הסכם גירושין צריך לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני כאשר קבלת האישור, כרוכה בהגשת בקשה לבית המשפט  ולאחר הגשתה, ייקבע תאריך לדיון.

מדובר ככלל בהליך קצר אשר במסגרתו, בית המשפט לענייני משפחה מוודא כי הצדדים מבינים את תוכנו של הסכם הגירושין , את משמעותו המשפטית וכי חתמו על הסכם הגירושין מרצון חופשי ולא מתוך כפייה או לחץ כלשהו. כאשר הסכם הגירושין מנוסח על ידי עורך דין לענייני משפחה וגירושין מקצועי ומנוסה , לרוב, בית המשפט מאשר את ההסכם ללא כל בעיה.

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page